Waarom die naam?

Horses in Hands. Het paard in de handen. Waar slaat die naam eigenlijk op? Waarom  heet mijn onderneming Horses in Hands?

Om die vraag te beantwoorden, neem ik je mee terug in de tijd, zo’n kleine 10 jaar geleden, toen ik de opleiding tot gedragstherapeut voor paarden volgde bij Tinley Academie.

Zo leren paarden

Bij het horen van de term leerprincipes in de paardenwereld, gebeurt het nogal eens dat er direct een discussie ontstaat tussen trainers, waarbij de één beweert dat het paardvriendelijker is om door middel van positieve bekrachtiging het paard gewenst gedrag aan te leren en de ander ervan overtuigd is dat het paard alleen via negatieve bekrachtiging kan leren.