Dagelijkse verzorging

Wij  maken er een gewoonte van om dagelijks de PAT-waarden te meten van de paarden die bij ons verblijven. Afwijkingen in de hartfrequentie (Pols), ademhalingsfrequentie en de temperatuur ten opzichte van de normaalwaarden van het paard, kunnen vroege signalen zijn van een terugval in het herstelproces.

Wij raden jou aan om de normaalwaarden van je paard te leren kennen door deze een aantal weken achter elkaar te meten. Bij gedragsveranderingen geven afwijkingen van de normaalwaarden een extra indicatie dat er mogelijk sprake is van overbelasting, van een blessure in een vroeg stadium, of van ziekte. Hoe eerder je de training aanpast of veterinaire hulp inschakelt, hoe kleiner de gevolgen.