Medicatie en monitoring

Wij dienen het paard de orale medicatie toe zoals die is voorgeschreven door de behandelend dierenarts. Ook pijnstilling, orale sedativa en wormenkuren vallen hieronder. Dierenarts Morgan Lashley is beschikbaar voor het toedienen van invasieve medicatie.

Monitoring
Dagelijks nemen wij de PAT-waarden op van de paarden die bij ons verblijven. Afwijkingen in de hartfrequentie (Pols), ademhalingsfrequentie en de temperatuur ten opzichte van de normaalwaarden van het paard, kunnen vroege signalen zijn van een terugval in het herstelproces. Het is dan van belang om het revalidatietraject aan te passen. Daarnaast controleren we de paarden dagelijks op wondjes, zwellingen of andere afwijkingen. Vanzelfsprekend wordt dagelijks waargenomen of er veranderingen in de motoriek waarneembaar zijn.

Tijdens de verschillende trainingsvormen, maken we gebruik van hartslagmeting. Dit helpt ons om vroegtijdig problemen te signaleren, maar ook om spieropbouw zonder overbelasting te bevorderen. Daarnaast maken we gebruik van filmopnames van de trainingen om de ontwikkeling door de tijd heen vast te leggen. Zo kan de client het eigen paard ook volgen via videobeelden.