Sport & Welzijn Ken, verbind en geef jezelf

De wereld van de paardensport ondergaat grote veranderingen, waarbij welzijn en duurzaamheid actuele en belangrijke thema’s zijn. Dit vereist een andere benadering in jouw uitoefening van het beroep van trainer, instructeur en coach. Om sport en welzijn succesvol te combineren, is inzicht nodig in zowel de fysieke als mentale behoeften van het paard, alsook de ontwikkelingsvraagstukken van de ruiter. Als trainer, instructeur of coach kun jij het verschil maken. Paardenwelzijn begint bij de keuzes die jij maakt en heeft betrekking op ons allemaal.

Paardenwelzijn & sport

verbonden in driejarig programma

Ben je klaar om met een holistische benadering paardenwelzijn en sport te verbinden? De opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport is een driejarig programma gericht op het ontwikkelen van professionele paardentrainers, instructeurs en coaches. Deze opleiding legt de focus op de gezondheid, het welzijn en de sportprestaties van zowel het paard als de ruiter.

Starten met de cursus?

We starten met een nieuwe groep in 2024 voor het complete cursusprogramma.

Nieuwe data

De nieuwe data voor het komend jaar zijn:

 • Module 1
  20 en 21 september 2024
 • Module 2
  18 en 19 oktober 2024
 • Module 3
  15 en 16 november 2024
 • Module 4
  13 en 14 december 2024
 • Module 5
  18 januari 2025 (tussentijdse toets)
 • Module 6
  7 en 8 februari 2025
 • Module 7
  7 en 8 maart 2025
 • Module 8
  4 en 5 april 2025
 • Module 9
  2 en 3 mei 2025
 • Module 10
  6 en 7 juni 2025
 • Examen
  5 juli 2025

Investering

De kosten voor het programma zijn €3950 per jaar indien je kiest voor maandelijkse betaling via incasso.
De kosten zijn €3850 als je ervoor kiest om het gehele bedrag in één keer te betalen.

Let op: bovengenoemde kosten zijn exclusief examengeld, dat €250,- bedraagt, en exclusief eventueel aanvullend lesgeld voor extra praktische lessen van onze instructeurs, indien gewenst.

Het programma wordt gegeven op onze locatie:

Horses in Hands, Burmadeweg 12, 2391 MS Hazerswoude-Dorp.

 

Ja, ik meld me graag aan

Door wie?

Astrid Hoppenbrouwers is gediplomeerd instructeur (ORUN Freestyle en TAKT), revalidatietrainer en eigenaar van revalidatiekliniek Horses in Hands, gedragsspecialist voor paarden, bitfitter, adviseur voeding en supplementen, sportmasseur, osteopaat i.o., makelaar en taxateur voor paarden.

Zij is dagelijks werkzaam als instructeur, revalidatietrainer en behandelaar en instrueert, adviseert en begeleidt zo’n 25 combinaties per week. Ook is zij opgeleid als eerstegraads docent en heeft ruime ervaring in het lesgeven in het voortgezet onderwijs: het lesprogramma is opgezet volgens een doordachte didactiek.

Beperkt aantal deelnemers

Omdat we exclusief werken met veel persoonlijke aandacht voor jou is er beperkt plek. Voor deze cursus is plek voor max. 10 deelnemers.

Het doel is om deelnemers op een intensieve manier op te leiden, en individueel te kunnen ondersteunen in het leerproces: het doel is dat deelnemers naar huis gaan met kennis, inzichten én vaardigheden die ze voorafgaand aan de cursus niet hadden.

Daarom is het aantal deelnemers per cursus beperkt. Wacht dus niet te lang met aanmelden want vol = vol.

CRKBO status

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) registreert opleidingsinstellingen en docenten die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De opleiding Sport & Welzijn door Horses in Hands is CRKBO geregistreerd.

De inhoud

Ben je klaar om met een holistische benadering paardenwelzijn en sport te verbinden? De opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport is een driejarig programma gericht op het ontwikkelen van professionele paardentrainers, instructeurs en coaches. Deze opleiding legt de focus op de gezondheid, het welzijn en de sportprestaties van zowel het paard als de ruiter.

In het eerste jaar, “Trainer Sport en Welzijn”, werken we rond het thema “Ken jezelf”. De focus ligt op het opbouwen van een solide basis in horsemanship, academisch werk aan de hand en klassieke rijkunst. Het doel is de toepassing van deze specifieke technieken in de sportgerichte training. Op deze manier leer je hoe je een effectieve trainer kunt worden, met een persoonlijke benadering en een persoonlijk ontwikkelplan als centrale elementen.

In het tweede jaar kiezen we voor het thema “Verbind jezelf”. Gedurende dit jaar ontwikkel je de competenties die nodig zijn om effectief les te geven als paardensportinstructeur, met aandacht voor didactiek, pedagogiek en communicatieve vaardigheden. Daarnaast verdiep je de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Praktijkervaring speelt een belangrijke rol, evenals netwerken en samenwerking met andere professionals.

In het derde en laatste jaar, “Geef jezelf”, ligt de nadruk op het ontwikkelen van coaching- en begeleidingsvaardigheden. Je leert hoe je individuele ruiters persoonlijk kunt begeleiden in hun sportieve ontwikkeling en hoe je hen kunt coachen bij het verleggen van grenzen en het bereiken van hun sportieve doelstellingen. Hierbij leer je jouw kennis en ervaring op het gebied van biomechanica, trainingsmethoden, sportpsychologie en blessurepreventie toepassen om in dit proces het paardenwelzijn te waarborgen. Zo leer je de ambities en wensen van de ruiter in overeenstemming te brengen met de aanleg en belastbaarheid van het paard. Als coach behartig jij de belangen van zowel de ruiter als het paard, zodat sportprestaties behaald kunnen worden zonder dwang en zonder blessures.

Na het afronden van deze driejarige opleiding ben je goed voorbereid op een carrière als paardentrainer, instructeur of coach, met de focus op het welzijn en de gezondheid van het paard en het verbeteren van sportprestaties.

Het eerste jaar

Inleiding

De paardensport is een gebied waarin jouw ontwikkeling als paard en ruiter nooit voltooid is: er is altijd ruimte voor verbetering, voor groei, voor nieuwe inzichten en voor meer gevoelservaring. In het huidige maatschappelijke debat ligt er een sterke nadruk op gezondheid, welzijn en prestatieverbetering. In het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport leer je hoe jouw ontwikkeling als ruiter ten dienste kan staan van paardenwelzijn en duurzaamheid binnen de sector. De focus in dit jaar ligt dan ook op het thema “Ken jezelf”.

Ken jezelf: de basis voor een betere trainer

In het eerste jaar van deze opleiding staan specifieke trainingsvaardigheden centraal waarmee je leert om paarden effectiever te trainen met respect voor de biomechanica van het paardenlichaam enerzijds en respect voor de aard van het paard anderzijds. Onder andere horsemanship is een vak waar veel aandacht aan wordt besteed. Hiervoor is het nodig dat je zelfbewust bent. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan zelfreflectie en zelfkennis. Je leert jouw eigen sterke en zwakke punten kennen, waardoor je jouw trainingsaanpak kunt optimaliseren. Dit is cruciaal, aangezien jouw persoonlijke ontwikkeling direct invloed heeft op de prestaties en het welzijn van het paard.

Sport en welzijn

De nadruk in dit eerste jaar ligt op het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van het paard door management en training. Je leert over anatomie, biomechanica, fysiologie, voeding en pathologie maar ook over het natuurlijke gedrag van paarden en de wijze waarop zij leren. Deze kennis leer je in de praktijk toepassen tijdens de lessen horsemanship, werken aan de hand en klassieke rijkunst. Dit zijn in onze visie geen op zichzelf staande stromingen maar trainingsmethodes waaruit je kunt putten om de balans en de beweging van paarden te verbeteren en om overbelasting en blessures te voorkomen. Zo leer je deze technieken te integreren in een sportgerichte training. Sportprestaties worden zo een vanzelfsprekend gevolg van een optimaal trainingsschema.

Persoonlijke benadering

De opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport heeft een persoonlijke benadering, waarbij je een persoonlijk ontwikkelplan opstelt om jouw leerproces te sturen. Hierin leg je jouw eigen doelen en ambities vast en werk je stap voor stap aan het verbeteren van je vaardigheden als paardentrainer.

Conclusie

Het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport vormt een belangrijke basis voor jouw ontwikkeling als paardentrainer. Door zelfkennis, aandacht voor gezondheid en welzijn, en het gebruik van verschillende trainingstechnieken, leg je het fundament voor een succesvolle carrière in de paardensport. Met een persoonlijk ontwikkelplan zul je in staat zijn om zowel jouw eigen prestaties als die van paarden te verbeteren. Respect voor het welzijn en de gezondheid van het paard staat altijd centraal. Dit eerste jaar zal je helpen om een effectieve en empathische paardentrainer te worden, waardoor je in staat zult zijn om een positieve impact te hebben op de paardenwereld.

Toekomstige ontwikkeling en specialisatie

Na het afronden van het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport heb je een solide basis om verder te bouwen op je kennis en vaardigheden. Je kunt ervoor kiezen om de opleiding voort te zetten en je verder te ontwikkelen tot instructeur in het tweede jaar en daarna tot coach in het derde jaar. Naast een verdieping van het eerste jaar, zul je je tijdens deze jaren bezighouden met vakken als didactiek, sportpsychologie, houding en zit, om je meer te kunnen richten op de ruiter en de wijze waarop je jouw eigen kennis en vaardigheden kunt overdragen. Ben je meer gericht op paarden? Dan kun je na je eerste jaar kiezen voor de opleiding Specialist Sport en Welzijn, waarbij je aanvullende technieken leert die gericht zijn op blessurepreventie en blessureherstel.

Praktische ervaring

Gedurende de opleiding is er ook veel aandacht voor praktische ervaring. Tijdens de opleiding werk je met verschillende paarden en ruiters. Deze praktijkervaring is essentieel om je vaardigheden te verfijnen en om te leren hoe je jouw kennis effectief kunt toepassen in de realiteit van de paardensport.

Netwerken en samenwerking

Tot slot biedt de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport ook volop mogelijkheden om te netwerken en samen te werken met andere professionals in het veld. Door het opbouwen van relaties en het uitwisselen van ideeën met andere trainers, ruiters en specialisten, zul je een breder perspectief krijgen op de paardensport en in staat zijn om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen.

In het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport leg je dus een belangrijk fundament voor je toekomstige carrière in de paardensport. Door jezelf te leren kennen, aandacht te besteden aan gezondheid en welzijn, en gebruik te maken van verschillende trainingstechnieken, ben je goed voorbereid om je verder te ontwikkelen en te specialiseren in de paardensportwereld.

Het tweede jaar

Inleiding

Na het leggen van een solide basis in het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport, verschuift jouw focus in het tweede jaar naar het thema “Verbind jezelf”. In dit jaar verdiep je jouw kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan en ontwikkel je de competenties die nodig zijn om effectief les te geven als paardensportinstructeur.

Verbind jezelf: een holistische benadering

In het tweede jaar van de opleiding ligt de nadruk op het professioneel overdragen van jouw kennis en vaardigheden aan derden: aan ruiters die bij jou komen lessen en die belangstelling hebben voor een holistische benadering. De basis voor deze holistische benadering heb je in het eerste jaar gelegd, en deze wordt gevormd door het aanbod van uiteenlopende trainingstechnieken. In het tweede jaar leer je de verbinding te leggen tussen deze benadering en de mogelijkheden en wensen van de ruiter. Net als het paard, heeft de ruiter fysieke en mentale eigenschappen, vaardigheden en uitdagingen. De kunst van het lesgeven is om deze aspecten met elkaar in overeenstemming te brengen. In deze instructeursopleiding leer je om echt verbinding te maken met het paard, jouw leerlingen en jezelf.

Lesgeven en instructie

Een belangrijk onderdeel van het tweede jaar is het ontwikkelen van jouw vaardigheden als instructeur. Je leert hoe je effectief les kunt geven aan ruiters van verschillende niveaus, met verschillende leerstijlen en verschillende wensen en ambities. Hierbij wordt aandacht besteed aan didactiek, pedagogiek en communicatieve vaardigheden. Na het voltooien van dit jaar, ben je in staat om zelfstandig les te geven en jouw kennis en ervaring te delen met anderen.

Verdieping van kennis en vaardigheden

In het tweede jaar wordt de kennis en ervaring die je in het eerste jaar hebt opgedaan, verder uitgediept. Dit omvat onderwerpen zoals anatomie en biomechanica, fysiologie, trainingsmethoden, blessurepreventie. Door deze verdieping ben je beter in staat om zowel jouw paard als jouw leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling en prestaties.

Praktijkervaring

Het opdoen van praktijkervaring is essentieel om jouw vaardigheden als instructeur te verfijnen en te verbeteren. In het tweede jaar van de opleiding neem je daarom deel aan trainingen bij erkende instructeurs van Horses in Hands. Hier krijg je de kans om jouw kennis in de praktijk te brengen en jouw vaardigheden verder te ontwikkelen onder begeleiding van ervaren professionals.

Netwerken en samenwerking

Het tweede jaar van de opleiding biedt ook volop mogelijkheden om verder te netwerken en samen te werken met andere professionals in de paardensport. Door het opbouwen van relaties en het uitwisselen van ideeën met collega’s en specialisten, vergroot je jouw netwerk en ontwikkel je een breder perspectief op de paardensport.

Conclusie

Het tweede jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport, met de focus op “Verbind jezelf”, bouwt voort op de sterke basis die in het eerste jaar is gelegd. Door de verdieping van jouw kennis en vaardigheden, het ontwikkelen van instructiecompetenties en het opdoen van praktijkervaring, ben je na dit jaar in staat om effectief les te geven als paardensportinstructeur.

De holistische benadering in het tweede jaar stelt je in staat om een betere verbinding te maken met jouw paard, jouw leerlingen en jezelf. Hierdoor ben je beter uitgerust om zowel het fysieke als het mentale aspect van de sport aan te pakken en te ondersteunen. Bovendien biedt het tweede jaar volop mogelijkheden om te netwerken en samen te werken met andere professionals in de paardensport, wat jouw kansen op een succesvolle carrière als instructeur verder vergroot.

Na het afronden van het tweede jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport ben je goed voorbereid om een positieve impact te hebben op de paardenwereld. Als paardensportinstructeur kun je jouw passie en expertise delen met anderen, en bijdragen aan de ontwikkeling van gezonde, gelukkige paarden en ruiters die samen naar succes streven.

Het derde jaar

Inleiding

Na het succesvol afronden van de eerste twee jaren van jouw opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport, waarin de focus lag op “Ken jezelf” en “Verbind jezelf”, komt het derde jaar met het thema “Geef jezelf”. In dit cruciale jaar ontwikkel jij de vaardigheden die nodig zijn om combinaties binnen de paardensport te coachen, terwijl je de kennis en ervaring die je in de voorgaande jaren hebt opgedaan verder verdiept en verfijnt.

Geef jezelf: coaching en begeleiding

In het derde jaar van de opleiding ligt de nadruk op het ontwikkelen van jouw coaching- en begeleidingsvaardigheden. Dit betekent dat je in staat zult zijn om zowel individuele ruiters als combinaties van ruiter en paard te coachen op hun weg naar succes in de paardensport. Je leert hoe je effectief feedback kunt geven, doelen kunt stellen en mentale en fysieke ondersteuning kunt bieden om prestaties te verbeteren en het welzijn van paard en ruiter te waarborgen.

Verdieping van kennis en vaardigheden

Het derde jaar bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je in de voorgaande jaren hebt opgedaan. In dit jaar leer je de visie die je ontwikkeld hebt op gezondheid en welzijn van paarden kenbaar te maken aan anderen. Je blijft je verder verdiepen in onderwerpen zoals anatomie en biomechanica, fysiologie, blessurepreventie, trainingsmethoden, sportpsychologie en communicatie. Daarnaast leer je hoe je aansluiting kunt vinden bij de drijfveren, de overtuigingen en de emoties van jouw leerlingen om hen effectief te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling en in de verbinding met hun paard. Natuurlijk kun je hen op deze manier ook goed helpen hun weg naar prestaties vorm te geven, zonder daarbij de gezondheid en het welzijn van het paard uit het oog te verliezen.

Praktijkervaring

Net als in de voorgaande jaren is het opdoen van praktijkervaring een essentieel onderdeel van het derde jaar van de opleiding. Je zult meer geavanceerde trainingen volgen bij Horses in Hands, waar je de kans krijgt om jouw coaching- en begeleidingsvaardigheden verder te ontwikkelen en te verfijnen. Deze praktijkervaring stelt je in staat om jouw kennis in de praktijk te brengen en je voor te bereiden op een succesvolle carrière als paardensportcoach.

Netwerken en samenwerking

Het derde jaar van de opleiding biedt je nog meer mogelijkheden om te netwerken en samen te werken met andere professionals in de paardensport. Door het opbouwen van relaties en het uitwisselen van ideeën met coaches, trainers, ruiters en specialisten, vergroot je jouw netwerk en ontwikkel je een breder perspectief op de paardensport.

Conclusie

Het derde jaar van jouw opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport, met de focus op “Geef jezelf”, biedt jou de mogelijkheid om jouw kennis en vaardigheden verder te verdiepen, terwijl je je ontwikkelt tot een competente paardensportcoach en begeleider. Door de nadruk te leggen op coaching- en begeleidingsvaardigheden en het opdoen van praktijkervaring, word je voorbereid op het ondersteunen van ruiters en paarden op verschillende niveaus.

Na het voltooien van het derde jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport ben je uitgerust met de kennis, vaardigheden en ervaring die nodig zijn om een positieve impact te hebben op de paardenwereld. Je bent in staat om jouw visie op paardenwelzijn en duurzaamheid uit te dragen, jouw expertise te delen met ruiters en collega’s, waardoor je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan het maatschappelijke debat omtrent het bestaansrecht van de paardensport.

Ben je al enthousiast?

Tijdens elk lesjaar staan vier opstellingen als ruiter centraal:

 • Het eerste jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport: “Ken jezelf”
 • Het tweede jaar van de opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport: “Verbind jezelf”
 • Het derde jaar van jouw opleiding Sport en Welzijn binnen de Paardensport: “Geef jezelf”

Ja, ik meld me graag aan