Actievoorwaarden Sintactie

ACTIEVOORWAARDEN


Losse prijs aquatrainingssessie: € 60,00.
Een 10-rittenkaart nu met de Sintactie slechts: € 450,00.

Pensionklanten van De Vrijhoeve betalen in december € 400,00 voor een
10-rittenkaart.


De Actie is een gelegenheidsactie. De Actie wordt georganiseerd in samenwerking met FIRA TV. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.